Historie

Hollandske Fliser

FLISENS VANDRING TIL HOLLAND

Man skal helt tilbage til Mellemøsten for at finde starten på de flisetraditioner, vi kender i dag.

 

Flisefabrikationen bredte sig gennem Den nære Orient til Nordvestafrika og derfra til det sydøstlige Spanien, hvor der i 1400tallet var en stor produktion af fliser til især udsmykning.

 

I 1400tallet nåede flisekulturen over Mallorca til Italien. Flisekulturen bredte sig fra Spanien til landets mange kolonier og nordpå til Nederlandene, hvor der rigtigt kom gang i flisefabrikationen sidst i 1500tallet. I starten var de mauriske motiver og de varme farver, som var brugt i Spanien, meget fremherskende. Næsten alle fliser blev udført i polykrome farver (mangefarver).

 

Først i 1600tallet startede den store produktion af blå fliser, som kunne være kinesisk inspireret, både hvad hjørner og motiver angår. Midt i 1700tallet var der flere end 80 flisefabrikker i Holland og Friesland, og fremstillingen af fliser var nok på sit højeste, hvad kvalitet angår. 

 

Senere i 1700tallet bredte flisefremstillingen sig til Tyskland, Danmark og England. De fleste af de fliser, der blev fremstillet i Danmark, kom fra Slesvig-Holsten, der hørte til Danmark indtil 1864.

Fliserne på billedet er forskellige typer vasefliser i mangan (rødbrun farve). Fliserne er sandsynligvis opsat først/midt i 1800tallet. Der findes sikkert mere end 50 varianter af vasefliser.

 

Fanø er nok det sted, hvor der findes flest almindelige store vasefliser. Derfor kaldes denne type flise ofte Fanøflisen.

Den lille butik ved murermester Sven Schou, info@hollandskefliser.dk

© Copyright. All Rights Reserved.